Julegaver til ansatte: Regler for skatt og fradrag 2024

Når julen nærmer seg, ønsker mange bedrifter å gi julegaver til ansatte som en hyggelig gest for deres innsats og bidrag gjennom året.

Det er imidlertid viktig at dette gjøres i henhold til skattereglene knyttet til gaver. For den som mottar gaven handler dette om han/hun må betale inntektsskatt av gaven, mens for bedriften er det et spørsmål om gaven er fradragsberettiget eller ikke.

Skattefrie gaver til ansatte

Bedrifter kan gi skattefrie gaver til ansatte innenfor visse grenser. Per 2024 tillater skattereglene at man kan gi gaver på inntil 5000 kr per ansatt i løpet av et år. Denne beløpsgrensen gjelder samlet fra gaver av både egen arbeidsgiver og tredjeparter. Det er viktig å merke seg at gavene må være i form av naturalytelser og ikke penger, for at den ansatte skal få skattefritak. Når det gjelder julegave kan dette for eksempel være en julekurv, et gavekort eller en annen fysisk gave som ikke kan utløses i kontanter.

Det foreligger også noen unntak for skattefrie gaver som gis i forbindelse med tjenestetid og jubileum, samt eventuelle personalrabatter. Det vil si at en ansatt kan få gaver etter flere av ordningene samme år, så lenge disse ikke overskrider grensen for skattefritak. De samme ordningene gjelder også for styremedlemmer. La oss se på noen eksempler:

Tjenestetid

En ansatt som har en tjenestetid på minimum 20 år kan motta en skattefri gave på inntil 8000 kr i året, og ytterligere etter hvert tiende tjenesteår – 30 år, 40 år, 50 år osv. Den ansatte kan i tillegg motta en julegave på inntil 5000 kr samme år – altså 13.000 kr skattefritt i løpet av et år.

Jubileumsgaver

Skattefrie gaver inntil 4000 kr kan gis i forbindelse med jubileum når:

  • En ansatt fyller rundt år – 50, 60, 70 eller 80 år.
  • En ansatt gifter seg.
  • En ansatt slutter eller pensjoneres etter minimum 10 års tjenestetid i bedriften.
  • Bedriften har 25 års-jubileum og deretter hvert 25.år – 50 år, 75 år osv.

Den ansatte kan også her motta en julegave på inntil 5000 kr i tillegg, som da utgjør 9000 kr skattefritt i løpet av et år.

Personalrabatter

Ansatte kan få skattefri personalrabatt på inntil 8000 kr på varer og tjenester innenfor arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern. Rabatter som gis av arbeidsgivers leverandører eller kunder blir likestilt med personalrabatter.

Ordningen for personalrabatter kan kombineres med den generelle regelen for gaver. Det vil si at en ansatt kan få både personalrabatt på 8000 kr og en julegave til 5000 kr i løpet av et år. Forutsetningen er at den ansatte ikke mottar andre gaver i løpet av det samme året.

Fradragsberettiget for gaver til ansatte

Arbeidsgiver kan kreve fradrag på gaver så lenge beløpet ikke overstiger grensen for skattefradrag. Dette gjelder for generelle gaver (julegaver), gaver i forbindelse med tjenestetid/jubileum og personalrabatt. Bedrifter er imidlertid pliktig til å ha dokumentasjon på hvor gavene kommer fra, samt en bekreftelse på at gaven er gitt til den ansatte. Dette kan være i form av en kvittering eller en intern ordre.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024