Frister for 2024

Det er viktig at bedriften din overholder frister slik at du unngår problemer med det offentlige. Dette er er en oversikt over fristene for dette året.

Det er viktig at bedriften din overholder frister slik at du unngår problemer med det offentlige. Dette er er en oversikt over fristene for dette året.

Å levere for sent kan føre til at du må betale forsinkelsesgebyr og tilleggsskatt. Det er derfor viktig å sørge for at du har oversikt over innleveringene som gjelder for din bedrift.

Under har vi listet de viktigste datoene for deg med eget firma.

Skatt og skattemelding

Aksjeselskap skal betale forskuddsskatt i to terminer året etter at overskuddet er opptjent: 15. februar og 15. april. Bedrifter som har betalt for lite skatt må betale restskatt etter skatteoppgjøret, vanligvis i slutten av oktober.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak betaler du skatt på forskudd fire ganger i løpet av opptjeningsåret:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Har du betalt for lite skatt må du betale restskatt etter skatteoppgjøret. Skatteoppgjøret kommer som regel i august året etter.

Begge selskapsformene skal levere skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave innen 31. mai hvert år.

MVA-meldingen skal leveres seks ganger i året

Hvis du er registrert i MVA-registeret, må du levere MVA-melding annenhver måned:

  • 10. april
  • 10. juni
  • 31. august
  • 10. oktober
  • 10. desember
  • 10. februar

Bedrifter som oppfyller visse krav kan søke om årlig levering av MVA-meldingen. Søknaden må sendes inn innen 1. februar. Får du søknaden godkjent må du levere MVA-melding innen 10. mars året etter inntektsåret.

Husk å levere aksjonærregisteroppgaven

Hvert år må alle AS levere en oversikt over hvem som eier aksjer, og endringer i aksjekapital og eiere, kalt aksjonærregisteroppgaven. Den må leveres før 31. januar.

Er du regnskapspliktig?

Alle AS, og ENK med eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, er regnskapspliktige. Det vil si at de må levere årsregnskap innen 31. juli, som viser den økonomiske situasjonen i firmaet.

Årsregnskapet må godkjennes i en generalforsamling, avholdt før 30. juni.

Du har uansett bokføringsplikt hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder. Det vil si at du må føre regnskap etter bokføringsloven. Regnskapet ditt skal være fullstendig, oversiktlig og sporbart.

Du trenger ikke å sende inn regnskapet med mindre du er regnskapspliktig, men myndighetene kan kreve at du legger det frem ved kontroll.

Flere frister for deg som har ansatte

Hvis du har ansatte må du betale skatt og arbeidsgiveravgift på lønn før den 15. annenhver måned, og levere a-melding den 5. hver måned med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift for måneden før.

De ansatte har også krav på et årlig sammendrag av inntekt, fradrag og trekk innen 1. februar det påfølgende året.

Oppsummering av fristene for 2024

Januar

5. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. levere aksjonærregisteroppgaven (AS)

Februar

1. levere årlig sammendrag til ansatte
5. sende inn a-melding
10. levere MVA-melding
15. rapportere om betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
15. betale første del av skatt på forrige års overskudd (AS)

Mars

5. sende inn a-melding
10. levere årlig MVA-melding (gjelder firmaer med årlig termin)
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
15. betale forskuddsskatt (ENK)

April

5. sende inn a-melding
10. levere MVA-melding
10. levere årlig MVA-melding for selskap som driver med primærnæring
15. betale andre del av skatt på forrige års overskudd (AS)

Mai

5. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
15. betale forskuddsskatt (ENK)
31. eventuelt betale tilleggsforskudd for forrige år, for å slippe restskatt 31. levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften

Juni

5. sende inn a-melding
10. levere MVA-melding
30. avholde generalforsamling

Juli

5. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. levere årsregnskapet (AS)

August

5. sende inn a-melding
31. levere MVA-melding

September

5. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
15. betale forskuddsskatt (ENK)

Oktober

5. sende inn a-melding
10. levere MVA-melding

November

5. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
15. betale forskuddsskatt (ENK)

Desember

5. sende inn a-melding
10. levere MVA-melding

Sist oppdatert 15. januar 2024.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024