Hva lønner seg: lønn eller utbytte?

Som eier av et AS har du mulighet for å ansette deg selv og ta ut lønn. Men du kan også velge å ta ut utbytte fra selskapet. Hva lønner seg for deg?

Som eier av et AS har du mulighet for å ansette deg selv og ta ut lønn. Men du kan også velge å ta ut utbytte fra selskapet. Hva lønner seg for deg?

Hvis du eier aksjeselskap har du sikkert lurt på om du skal ta ut lønn eller utbytte. Skattemessig blir resultatet i de fleste tilfeller nokså likt, men det finnes noen unntak. Hvilken du velger påvirker også de sosiale godene du har krav på.

Vi ser på forskjellen mellom lønn og utbytte på 500 000 kroner.

Hvordan blir det om du tar ut lønn?

Når du tar ut lønn må selskapet betale arbeidsgiveravgift, og du må betale personskatt, trinnskatt og trygdeavgift.

Her dekker vi ikke alle faktorer som kan spille inn, men dette er det viktigste du må tenke på.

La oss si du skal ta ut 500 000 kroner i lønn i løpet av året:

Av disse 500 000 må bedriften betale arbeidsgiveravgift. Avgiften ligger på 14.1 prosent de fleste steder i landet, men noen kommuner har lavere satser.

Finn satsen for din bedrift.

Vi kan tenke oss at arbeidsgiveravgiften utgjør:

500 000 x 14,1 % = 70 500 kroner

Men selskapet får skattefradrag på det overskuddet som går til lønn og arbeidsgiveravgift. Det vil si at selskapet ikke betaler 22 prosent selskapsskatt på disse 570 500 kronene.

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av bruttolønnen din:

1,9 prosent trinnskatt på lønn mellom 174 500 og 245 650

og 4,2 prosent trinnskatt på lønn mellom 245 650 og 617 500

= 12 035 kroner

Trygdeavgift:

500 000 x 8,2 % (satsen for trygdeavgift på lønnsinntekt) = 41 000 kroner

Du har også krav på et skattefritt minstefradrag som trekkes fra før du beregner personskatt. I 2019 er satsen på 45 prosent av lønnsinntekt, med en øvre grense på 100 800 kroner.

500 000 – 100 800 = 399 200 kroner

Den totale personskatten vil variere fra person til person, men vi går ut i fra et eksempel på 22 prosent:

399 200 x 22 % = 87 824 kroner i personskatt

Hvis denne lønna er den eneste inntektskilden din ender du opp med:

500 000 – trinnskatt – trygdeavgift – personskatt = 359 141 kroner

Sosiale goder når du tar ut lønn

Når du tar ut lønn har du krav på sosiale goder på linje med vanlige ansatte. Det skyldes at du betaler trygdeavgift på lønn, i motsetning til utbytte.

Det er ikke noe minstekrav til hvor mye du må tjene, men godene du får baseres på hvor mye du har hatt i lønn.

Sykepenger: du har krav på 100% sykepenger fra dag én, men selskapet må dekke de første 16 dagene. Sykepengene dine er basert på lønnen de siste fire ukene før sykemeldingen.

Pensjon: pensjonen din baseres på hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tatt ut i lønn. Du tjener opp pensjon i folketrygden på lønn opp til 7,1 G. Det utgjør 678 181 kroner per i dag.

Dagpenger: ved mangel på oppdrag har du krav på dagpenger hvis du er ansatt i eget AS og har tjent minst 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp i fjor eller minst 3G de tre siste årene.

Hvor mye du får er basert på lønnen du hadde i fjor, eller gjennomsnittet av lønnen din de siste tre årene, om den er høyere.

Les mer om å ansette deg selv i eget AS.

Hvordan blir det om du tar ut utbytte?

Hvis du heller tar ut 500 000 kroner i utbytte skjer dette:

Selskapet betaler 22 prosent skatt på overskuddet året etter opptjeningsåret, det inkluderer også pengene du tar ut som utbytte dette året:

500 000 x 22 % = 110 000 kroner

Du må også betale utbytteskatt på pengene. Du har rett på et lite skattefritt fradrag kalt skjermingsfradrag.

Skjermingsfradrag:

Det du kjøpte aksjer for, f.eks 30 000 x 0,7% (sats for 2019) = 210 kroner

Det kan trekkes fra det skattepliktige beløpet:

500 000 kroner – 210 kroner = 499 790 kroner.

Deretter skal det gjenværende beløpet multipliseres med 1,44 (sats for 2019):

499 790 kroner x 1,44 = 719 698 kroner

Og du skal, som med selskapsskatten, betale 22 prosent skatt av dette beløpet:

719 698 x 22% = 158 334 kroner

Etter skatt ender du da opp med et utbytte på:

500 000 – utbytteskatt = 341 666 kroner

I dette eksempelet ender du opp med 17 475 kroner mindre enn hvis du hadde tatt ut pengene som lønn.

Siden selskapet også skatter på disse 500 000 kronene året etter, betaler du samlet 268 334 kroner i skatt, altså 72 485 kroner mer enn du hadde gjort ved å ta ut de 500 000 kronene som lønn.

Men merk at det kan lønne seg å velge utbytte når du skal ta ut så mye penger fra selskapet at du ender opp med en høyere sats for trinnskatten din.

Når du havner på trinn 3 må du betale 13,2 prosent trinnskatt, og 16,2 prosent på trinn 4. Da ender du som regel opp med å skatte mer ved å ta ut lønn enn ved å ta ut utbytte.

Du kan bruke regnestykket over til å se et eksempel på hva du kan ende opp med og hva du må betale i skatt, med et tenkt utbytte eller lønn.

Se skattesatsene for 2019 på regjeringen.no.

Hva anbefaler regnskapsførere?

Siden det er mange faktorer som spiller inn, finnes det ikke et klart svar på hva som lønner seg. Hvor stort beløp du tenker å ta ut, om du har andre inntektskilder og hvor ofte du skal ta ut penger vil påvirke hva du ender opp med å betale i skatt og avgift.

Det er som regel best å ta ut lønn hvis du har lav inntekt. Da unngår du høy trinnskatt, og du får rettigheter i form av sykepenger og pensjon uten å måtte tegne egne forsikringer eller avtaler.

Tar du ut 6G grunnbeløpet i lønn er du sikret maksimal dekning ved langtidssykdom. Det utgjør per i dag 581 298 kroner. Det er også stor sjanse for at dette er det som lønner seg skattemessig.

Merk at Skatteetaten ønsker at du skal ta ut lønn for arbeid, og kan gjøre om et utbytte til lønn hvis det virker som betaling for utført arbeid. Da må du forholde deg til regnestykket for lønn.

Er du usikker er det lurt å spørre om råd. Vi hjelper deg å finne den beste løsningen for firmaet ditt.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024