Bruke bonuser opptjent på jobb

Arbeidstakere må melde fra til arbeidsgiver når de bruker bonuspoeng eller rabatter som er opptjent på jobb til private flyreiser, overnattinger eller lignende. Det er en ny lov fra januar 2019.

Arbeidstakere må melde fra til arbeidsgiver når de bruker bonuspoeng eller rabatter som er opptjent på jobb til private flyreiser, overnattinger eller lignende. Det er en ny lov fra januar 2019.

Mange har mulighet for å tjene opp goder i arbeidet sitt, men brukes godene privat må de innberettes som en skattepliktig fordel.

Det er skatteloven § 5-1 som krever at ansatte skatter av goder slik som fordelskort, bankkort, medlemskap eller bonuspoeng på reiser hvor firmaet har dekket fly og hotell.

Fra januar 2019 er det arbeidsgiver som skal rapportere til myndighetene om bruk av disse fordelene.

Arbeidsgivere kan nekte ansatte opptjening

Tidligere har arbeidstakere vært nødt til å inkludere bruk av arbeidsrelaterte goder på skattemeldingen sin.

Nye regler for innrapportering av bonuspoeng gir arbeidsgiver ansvar for å sende inn tall til myndighetene, sette av skatt og betale arbeidsgiveravgift av fordelen.

Bedrifter har mulighet for å nekte de ansatte å tjene opp slike goder mens de er på jobb, eller de kan pålegge ansatte å kun bruke fordeler i jobbsammenheng, for eksempel ved firmaturer.

Bedrifter som tillater at ansatte bruker bonuspoeng og andre goder i privat sammenheng, må sørge for å sette opp ordninger som gjør det enkelt å hente inn informasjon fra ansatte, for eksempel kan det være en løsning å ha retningslinjer for bruk og rapportering av goder i arbeidsavtalen.

Bedrifter som har for dårlig system på dette kan få gebyr og pålegg om å få på plass en ordning. Men det er de ansatte som holdes ansvarlig hvis de med vilje unnlater å informere bedriften. Da kan de bli ilagt tilleggsskatt.

Hvordan beregnes skatten?

Fordelen er verdt hva flyreisen, hotelloppholdet eller lignende faktisk koster på det tidspunktet den ansatte benytter seg av bonuspoeng eller rabatt. Arbeidstakeren skal beregne skatt og arbeidsgiveravgift med utgangspunkt i den faktiske prisen.

Hvis det ikke er mulig å fastsette, for eksempel hvis det ikke oppgis hva fordelen koster uten bonuspoeng/rabatt, må det brukes sunn fornuft til å bestemme verdien.

Hvordan føres det i regnskapet?

For ansatte i aksjeselskap, inkludert eier, skal fordelen rapporteres sammen med lønn, og kjøres i lønnssystemet. Lønnssystemet vil vise hvilke beløp som skal føres på hvilke kontoer, men de vil høre inn under kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold.

Enkeltpersonforetak vil måtte tilbakeføre det skattepliktige beløpet, slik de gjør med telefon og bil. Det finnes ikke egne kontoer for privat bruk av fordeler, så de må opprettes, men det vil i grove trekk føres som minus på en kostnadskonto og pluss på kontogruppe 20.

Unntak i enkelte tilfeller

Det finnes noen unntak på rapporterings- og skatteplikten. Det gjelder i hovedsak bagatellmessige fordeler, slik som Trumf-poeng.

Ansatte trenger heller ikke å rapportere om fordeler som «fast track» på flyplass eller andre oppgraderinger som følge av at man har, for eksempel, sølv- eller gullkort.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024