Spørsmål og svar

Hovedtemaer

  1. Kundeforhold hos Regnskapshjelp.no
  2. Tjenestene våre
  3. Bruke regnskapssystemet
  4. Fradrag (enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper)
  5. Fradrag (AS/NUF)
  6. Andre regnskaps- og skattespørsmål

Kundeforhold hos Regnskapshjelp.no

Hvorfor har dere to forskjellige timepriser?

Svar: For å holde prisene så lave som mulig har vi differensiert timeprisene etter hvilken kompetanse som kreves. Bokføring er mindre krevende enn rådgiving og årsoppgjør, så derfor er det forskjellige priser. Mer info om våre priser finner du på vår prisside.

Hva skjer når jeg bestiller?

Svar: Du vil bli oppringt av din personlige regnskapsfører slik at han/hun får litt innsikt i firmaet deres og dere blir enige om rutinene. Du vil også motta en startpakke fra oss med opplysninger om innloggingsdetaljer, kontaktdetaljer og skjema som skal brukes.

Må jeg scanne bilagene, eller kan jeg sende i posten?

Svar: Dette er valgfritt, og flere og flere går over til å sende bilagene elektronisk. Sendes bilag per post til oss kan vi kjapt sjekke selv og scanne inn bilag på nytt igjen uten å måtte ta kontakt med deg. Hvis du ønsker å sende oss digitale bilag på e-post, kan de sendes i jpg, png eller PDF-format.

Hvor ofte skal jeg sende inn bilag?

Svar: De skal sendes inn innen den 10. hver måned. For mindre selskap med liten aktivitet, kan det avtales at innsending skjer sjeldnere.

Hvor skal bilagene sendes?

Svar: De skal sendes til adressen som du finner på vår kontaktside. Husk å fylle ut og legge ved skjemaet du får i startpakken, slik at vi ikke får problemer med å finne ut hvem som har sendt inn bilagene.

Hvilke krav stiller dere til regnskapsdokumentasjonen (bilag osv.)?

Svar: Bilag og fakturaer må sendes inn enten som tydelige kopier i A4-format, eller originalkvitteringer som klebes på A4-ark. Bilagene må sendes i en perm og ligge i kronologisk rekkefølge. Vi må også ha fullstendig kontoutskrift fra banken for å kunne føre regnskapet ditt. Se ellers informasjon i startpakken du har mottatt om hvordan vi vil ha papirer fra deg.

I denne artikkelen finner du mer inngående informasjon om hvilke krav Skatteetaten stiller til salgs- og kjøpsdokumentasjon, og hva vi trenger for å kunne føre f.eks. årsoppgjøret ditt.

Hva må jeg regne med av oppstartskostnader?

Svar: Når vi overtar regnskapet for bedrifter det allerede er ført regnskap for, må regnskapsføreren bokføre tall fra det tidligere regnskapet ditt. Disse tallene kalles for inngående balanse. De gir et overblikk over hvor mye penger det er på bankonto(er), utgående fakturaer det ikke er kommet innbetaling på, og utgående faktura som ikke er betalt.

Dette er en jobb vi må gjøre manuelt, og vi fakturerer timepris etter medgått tid for dette. For noen kunder vil dette ta kort tid, mens det for andre kunder vil ta lengre tid.

Hva binder jeg meg til?

Svar: Du binder deg ikke til en fast periode, men oppsigelsestiden er på tre måneder. Prisen avhenger av hvilken løsning dere har valgt, hvilke tilleggstjenester dere bruker, og eventuelt hvor mye tid regnskapsføreren bruker på å bokføre bilagene. En eventuell oppsigelse må skje skriftlig på e-post eller brev. Det er vilkårene i kundeavtalen som regulerer forholdet mellom din bedrift og Chimaera Regnskapshjelp AS.

Kan jeg endre regnskapsavtalen min fra fastpris til timepris eller omvendt?

Svar: Ja det kan du. Endringen gjelder da fra neste årsskifte.

Kan jeg opp- eller nedgradere til en annen fastprispakke ved behov?

Svar: Ja det kan du. Hvis du går over antallet bilag i pakken din kan du velge å heller betale timepris for føringen av de bilagene som kommer over pakkeprisen, hvis ikke blir du automatisk flyttet til den fastprispakken med riktig antall bilag. Viser det seg at du får så få bilag at du havner innenfor rammene av en billigere pakke, betaler du selvfølgelig bare prisen for den billigere pakken.

Hvor ofte og hvordan sender dere faktura?

Svar:

Start- og Standard-kunder

Bokføringen faktureres for hvert påbegynte kvarter. Du vil motta faktura på dette en gang i måneden. Lisensabonnementet på regnskapssystemet faktureres forskuddsvis for et halvt år om gangen. Fakturaer blir sendt på e-post hvis ikke annet er avtalt.

Fastpriskunder

Vi sender en a-kontofaktura kvartalsvis på forskudd. A-konto betyr en forhåndsinnbetaling i forhold til forventet antall bilag. Etter hvert kalenderår tar vi en oppsummering og sender årsavregning ut fra totalt antall bilag som er bokført. Eventuelt avvik blir lagt til eller trukket fra på fakturaen for første termin i det nye året.

Er det trygt å lagre bilagene elektronisk?

Svar: Ja. Serveren har backup på flere forskjellige fysiske steder i Norge. Vår systemleverandør lagrer informasjon for tusenvis av norske bedrifter. Det er faktisk tryggere med tanke på brann, vannskade o.l. å oppbevare bilag elektronisk enn å samle i permer på kontoret.

Hva er egentlig forskjellen på fastpris og timepris?

Svar: Med fastpris får du en fast pakkepris for et gitt antall bilag, mens du betaler for medgått tid om du benytter deg av timepris. Fastprisen gir det en mer forutsigbar økonomi, men i mange tilfeller er det rimeligere å benytte timepris. Kontakt oss om du er usikker eller ønsker hjelp til å velge riktig løsning for deg.

Fastpris er forlokkende, hvordan regner jeg ut hvor mange bilag jeg har?

Svar: Legg sammen antall utgående bilag (fakturaer du sender), inngående bilag (fakturaer/kvitteringer du mottar), bankbilag (alle transaksjoner i banken er bilag), du vil da finne summen av antall bilag. Hvis du bruker KID på utgående faktura så bokføres disse bankbilagene automatisk og du får i grunnen flere bilag for samme pris.

Er det dyrt å bruke KID?

Svar: Vi tar ikke betalt for dette, men det gjør som oftest bankene. Prisene varier fra kr 1,- til 2,50 per innbetaling, ta gjerne kontakt med din bank for undersøke dette. Ved å bruke KID vil det bli mindre manuell jobb på regnskapsfører, noe som sannsynliggjør at fakturasummen fra oss blir billigere.

Må jeg betale depositum?

Svar: Nei, hos oss slipper du dette.

Er det noen avgifter for å avslutte kundeforholdet?

Svar: Nei, ikke så lenge du betaler ut perioden som er avtalt og sier opp innen tidsfristen på tre måneder før utløp.

Tjenestene våre

Lønnskjøring

Hvem rapporterer til det offentlige når jeg setter ut lønnskjøringen?

Svar: Vi rapporterer lønns- og trekkopplysninger  til myndighetene innenfor fristene. Hvis du absolutt vil rapportere selv så kan dette gjøres, men det anbefales at vi tar oss av dette. Du er da sikret at alt blir korrekt innrapportert.

Firmaetablering

– vi tilbyr etablering av aksjeselskap og enkeltmannsforetak

Hva koster det å etablere et selskap?

Svar: Vi tilbyr å bistå med etablering av aksjeselskap (2.500,-) og enkeltmannsforetak (990,-).

Hvilken firmatype passer for meg?

Svar: Dette er vanskelig å svare på uten å vite en del om hvor stor omsetning og risiko du kommer til å drive med, hvilke rammevilkår du ønsker, om du skal ha ansatte, osv. Les om de forskjellige firmatypene her. Ta kontakt med oss hvis du ønsker rådgivning om dette temaet.

Hva er et holdingselskap?

Svar: Les om holdingselskaper her.

Hvor mye koster skattefri omdanning fra f.eks. enkeltpersonforetak til AS?

Svar: Dette tar normalt 5-6 timer à kr 995,-. Vi tilbyr kun omdanning for firmaer som er eller blir regnskapskunder.

Jeg vil starte et lite AS. Har lest at jeg slipper revisor?

Svar: Revisjonspåbudet har opphørt for små aksjeselskaper. Vær oppmerksom på at revisorbekreftelse fremdeles kreves i forbindelse med innskudd av gjenstander som kapital (tinginnskudd).

Er det billigere å drive et NUF enn et AS?

Svar: Når revisjon ikke lenger er obligatorisk for små AS fra regnskapsåret 2011, blir kostnadene med å drive et AS og et NUF svært like. Med små AS menes selskaper som omsetter for mindre enn fem millioner kroner årlig, og har færre enn 10 ansatte. Regnskapsfører bruker like mye tid på regnskaper for AS og NUF. For et NUF kommer det årlige, løpende utgifter til vedlikehold for den utenlandske delen av selskapet. Dette slipper du for et AS.

AS krever 30 000 i aksjekapital, og en engangsutgift til revisor for å bekrefte at aksjekapitalen er korrekt og reell. Dette unngår du med NUF.

Vi anbefaler AS. Ønsker du mer informasjon kan du sjekke denne artikkelen for etablering av aksjeselskap.

Jeg vil ansette meg selv i eget AS/NUF. Hvordan fungerer dette?

Svar: Du lager en ansettelseskontrakt med deg selv og melder inn ansettelsen i Aa-registeret. Lønn, feriepenger og andre godtgjørelser skal da være ihht kontrakten og arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt beregnes og betales inn for hver termin. Du er da ansatt med like rettigheter og plikter som andre ansatte.

Rådgiving

Jeg trenger rådgiving om blant annet skatteplanlegging. Hva koster det?

Svar: Våre regnskapseksperter tilbyr rådgiving til kr 995,- per time.

Fradrag i næring (enkeltpersonforetak)

Kan jeg få skattemessig fradrag for hjemmekontor?

Svar: Du kan enten få standardfradrag på kr 1600 per år, eller du kan vise frem dokumentasjon på høyere reelle utgifter. Spesielt hvis du leier hus eller leilighet kan fradraget på hjemmekontordelen bli vesentlig. Strøm og andre relaterte driftsutgifter kan du trekke fra i forhold til arealet du bruker til (kun) kontorformålet. Du må justere ned prisen per kvadrat i forhold til at privatdelen av huset bruker mer strøm til f.eks. vaskemaskin og varmtvann.

Er det lov å trekke fra overtidsmat?

Svar: Det er skattemessig fradrag for enkel bespisning i forbindelse med yrkesreiser når kostnadene overstiger kostnader til mat hvis du ikke hadde vært på reise. Forutsetningen er at det har medført merkostnader fordi du ikke var på det vanlige arbeidsstedet og kunne spise matpakke/kantinemat. Ved daglige fravær fra hjemmet i 12 timer eller mer på grunn av arbeid er det skattemessig fradrag for kostnader til ett måltid om dagen. Husk å notere tidsrommet for fraværet på kvitteringen.

Kan jeg trekke fra utgifter til reiser etter statens satser?

Svar: Nei, statens standardssatser for reiser gjelder kun for ansatte. Som innehaver av enkeltpersonforetak blir du ikke regnet for å være en ansatt, og har derfor ikke de samme rettighetene når det gjelder reisegodtgjørelse eller skattefrie velferdstiltak.

Du må kunne dokumentere reisen nøye med kvitteringer/fakturaer for alle utgifter. Hvis du kombinerer privat reise med forretningsreise må du kunne forklare hvilken del som gjelder forretninger og hvorfor. For alle reiser skal du føre en oppstilling som viser hvem som reiste, hvor reisen gikk, samt datoer og tidspunkt for transport og overnatting.

Hvilke andre fradrag kan jeg føre på enkeltpersonforetaket mitt?

Svar: Les vår komplette oversikt.

Fradrag i næring (AS/NUF)

Hvilke skattefrie goder kan jeg gi til mine ansatte?

Svar: Bedrifter med ansatte kan gi blant annet gratis trening til ansatte, innenfor visse grenser. Blant annet skal aktiviteten være tilgjengelig for en større gruppe ansatte, og den skal betraktes som “rimelig”. Dette kommer inn under skattefrie velferdstiltak. Andre velferdstiltak du kan tilby er f.eks. bedriftskantine, firmaturer, julebord og bedriftshelsetjeneste.

Du kan lese mer om skattefri trening her og andre velferdstiltak her.

Hvordan bruker jeg statens satser for reisegodtgjørelse?

Svar: Hvis du benytter statens satser for reisegodtgjørelse skal dette innberettes sammen med lønn. Du setter opp reiseregning, og de ulike godtgjørelsene summeres i a-meldingen. Så lenge en bruker statens satser eller lavere skal det ikke beregnes skatt og arbeidsgiveravgift. Mer om statens satser her.

Kan bedriften velge å føre faktiske utgifter i stedet for statens satser?

Svar: For enkeltpersonsforetak er det bare kvittering for faktiske utgifter som gjelder. For AS/NUF må det lages reiseregning, og da kan en velge mellom faktiske utgifter (må dokumenteres) og statens satser for diett, overnatting og kjøregodtgjørelse. Utgifter som overstiger statens satser må begrunnes for å være skattefrie for mottaker.

Har dere en oversikt over mulige skattefradrag?

Svar: De fleste fradragene for enkeltpersonforetak gjelder også for AS, NUF, DA og ANS. I tillegg finner du en del artikler om skattereduksjon på samlesiden for fagstoff.

Andre regnskaps- og skattespørsmål

Se våre sider med fagstoff.