Viktig å huske maksgrensen for årlige kontantkjøp

Visste du at hele fradraget faller fra hvis du betaler mer enn 10 000 kroner kontant for varer og tjenester?

Visste du at hele fradraget faller fra hvis du betaler mer enn 10 000 kroner kontant for varer og tjenester?

Næringsdrivende får ikke lenger fradrag for kostnader over 10 000 kroner som er betalt kontant. Det smarteste er derfor å bruke betalingskort så ofte du kan. Beløpsgrensen gjelder også for løpende/periodiske tjenester som kommer over 10 000 kroner på årsbasis, men er delt opp i mindre delbeløp. Dette kan være f.eks. telefonkostnader, husleie, vedlikeholdsavtaler, vakthold, revisjon og regnskapsføring.

Betaler du derimot for bensin til firmabilen gjennom hele året, fra samme bensinstasjon, vil det være problemfritt å betale kontant selv om den årlige totalsummen overstiger 10 000 kroner. Det spiller ingen rolle om du har du en form for rabattavtale.

Gjelder også lønn

I tilfeller der arbeidstakeren er utenlandsk og ikke har bankkonto i Norge kan det være fristende for arbeidsgiver å tilby lønn i kontanter. Men skatteetaten påpeker at det ikke er noe unntak fra kontantreglene når det gjelder lønn. Utbetalingene må gjøres via bank. Overføringer til den ansattes bankkonto i hjemlandet godtas naturlig nok.

For betalinger som gjøres delvis via bank og delvis kontant, gjelder fradragsrett kun for den delen som ble betalt via bankoverføring. Kontantsummen er ikke fradragsberettiget, uavhengig av beløp, så lenge den samlede summen for betalingen er over 10 000 kroner.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024