Tidsfrister for 2017

06.01.2017

En praktisk oversikt over viktige tidsfrister å forholde seg til for enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap og aksjeselskap.

Tidsfrister for 2017

15. Januar 2017

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling

20. Januar 2017

 • Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
 • Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av likningsoppgaver
 • Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av likningsoppgaver
 • Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av likningsoppgaver
 • Livsforsikring – frist for levering av likningsoppgaver
 • Pass og stell av barn – frist for levering av likningsoppgaver
 • Skadeforsikring – frist for levering av likningsoppgaver
 • Underholdsbidrag – frist for levering av likningsoppgaver

31. Januar 2017

 • Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
 • Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
 • Boligsameier – frist for levering av likningsoppgaver
 • Boligselskap – frist for levering av likningsoppgaver
 • Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
 • Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av opplysninger
 • Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av likningsoppgaver

01. Februar 2017

 • Merverdiavgiftsoppgaver – frist for å endre fra to-måneders-termin til årstermin
 • Finansielle instrumenter – frist for levering av beholdningsoppgaver
 • Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

05. Februar 2017

 • A-melding for januar

10. Februar 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling
 • Aksje- og kombinasjonsfond – frist for levering av likningsoppgaver
 • Obligasjonsfond – frist for levering av likningsoppgaver

15. Februar 2017

 • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
 • Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av likningsoppgaver

20. Februar 2017

 • Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Finansielle instrumenter – frist for levering av transaksjonsoppgaver

24. Februar 2017

 • Selvangivelsen – åpnet for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem

25. Februar 2017

 • Selvangivelsen for selskap – åpnet for levering

01. Mars 2017

 • Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Obligasjonsfond – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver
 • Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte likningsoppgaver

06. Mars 2017

 • A-melding for februar

10. Mars 2017

 • Årsterminoppgave- og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner, som har fått innvilget årsterminoppgave

15. Mars 2017

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
 • Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling

31. Mars 2017

 • Selvangivelsen – tilgjenglig elektronisk for alle næringsdrivende
 • FATCA – frist for innrapportering av FATCA-opplysninger

05. April 2017

 • A-melding for mars

10. April 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling
 • Primærnæringen – frist for levering av årsoppgave og betaling av mva

15. April 2017

 • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

20. April 2017

 • Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

30. April 2017

 • Selvangivelse for skattytere som liknes ved Oljeskattekontoret – frist for levering

05 . Mai 2017

 • A-melding for april

15. Mai 2017

 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
 • A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
 • Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

31. Mai 2017

 • Skatteoppgjøret – frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt
 • Skattemelding for næringsdrivende – frist for elektronisk levering
 • Skattemelding – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivendeSelvangivelsen – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivene
 • Skattemelding for selskap – frist for levering

06. Juni 2017

 • A-melding for mai

12. Juni 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

05. Juli 2017

 • A-melding for juni

17. Juli 2017

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
 • A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling

20. Juli 2017

 • Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

07. August 2017

 • A-melding for juli

31. August 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

05. September 2017

 • A-melding for august

15. September 2017

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling
 • Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

05. Oktober 2017

 • A-melding for september

10. Oktober 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

20. Oktober 2017

 • Omsetningsoppgave og mva på elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

06. November 2017

 • A-melding for oktober

15. November 2017

 • A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
 • Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
 • Oppgjørsliste og utleggstrekk – frist for levering og betaling

01.Desember 2017

 • Årsterminoppgave – frist for å søke om 2-månedlig oppgaveplikt

05.Desember 2017

 • A-melding for november

12.Desember 2017

 • Merverdiavgift, kompensasjonsoppgaven – frist for levering
 • Merverdiavgiftsoppgaven – frist for levering og betaling

15.Desember 2017

 • Skattekort – arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort

05. Januar 2017

 • A-melding for desember

16. Januar 2017

 • A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk – frist for betaling
Tidsfrister for 2017