Gode grunner til å ha regnskapet på nett

10.03.2014

Regnskapshjelps nettbaserte regnskapsløsning har en rekke fordeler. Prisen er kjent på forhånd, det er fleksibilitet i forhold til bruken av systemet, og funksjonaliteten er tilpasset ditt behov. I tillegg vil det bli reduserte kostnader for IT i bedriften din, og det er ikke behov for fysisk oppbevaring av regnskapsmateriale.

Gode grunner til å ha regnskapet på nett

Prisen for nettbasert regnskap er kjent på forhånd siden beløpet er basert på antall regnskapsbilag. Det blir som følge av dette ingen overraskelser ved avregning av honorar for regnskapstjenester. Prisnivået er tilpasset størrelsen og aktivitetsnivået i virksomheten. I tillegg til faste, lave priser på nettbasert regnskap kan Regnskapshjelps autoriserte regnskapsførere hjelpe til med tilleggstjenester ved behov, slik som rådgivning innenfor regnskap, skatt, avgift mv.

Enklere å overholde plikter

Styret i næringsvirksomheten har ansvaret for å være orientert om selskapets økonomiske stilling og det er plikt i forhold til at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll.

Daglig leder har ansvaret for at regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter, og må minst hver fjerde måned foreta redegjørelse overfor styret om virksomheten, stillings- og resultatutvikling. Som følge av fleksibiliteten med nettbasert regnskap er det full oversikt over den økonomiske utviklingen hvor som helst og når som helst. Det er tilgang til regnskapsrapporter som f.eks. oppstilling for resultat- og balanse, åpne poster for kunder og leverandører, osv.

Gi tilgang til flere brukere

Det er ikke behov for å ta kontakt med ekstern regnskapsfører for å få regnskapsrapporter og det blir intet merarbeid for regnskapsfører for å utarbeide, tilrettelegge eller sende regnskapsrapportene. Det kan foretas delegering av rettigheter eller opprettelse av brukere for alle personer som skal ha tilgang til regnskapet (f.eks. daglig leder, styret, regnskapsfører, revisor mv.)

Funksjonene for nettbasert regnskap innebærer f.eks. opprettelse av ordre, faktura, automatisk matching av innbetalinger, innscanning av bilag o.l., som innebærer full kontroll med både regnskaps- og fakturaprogram. Alle rapporter blir oppdatert fortløpende etter hvert som det foretas regnskapsføring av bilag og fakturering. Alle bilag (inngående faktura, kvitteringer, kontoutskrifter mv.) og faktura er tilgjengelig samtidig som det er rapporteringsmuligheter med både hovedtall eller detaljerte tall avhengig av behovet for styring og kontroll samt utvalg av poster, tabelldefinisjoner og eksport for fleksible og tilpassede rapporter.

Ikke tenk mer på backup!

Det ikke behov for bruk av server, kjøp av programvare for regnskapsføring eller fakturering (inkl. installasjon, drift, oppdatering mv), sikkerhetskopi eller løsninger backup mv. Det er heller ingen behov for bruk av IT-konsulenter for bistand i forbindelse med dette. For bruk av løsninger for nettbasert regnskap er det tilstrekkelig at det er tilgang til internett.

Papirene kan makuleres

Næringsvirksomheten må foreta oppbevaring av regnskapsmateriale i 5 år etter regnskapsårets slutt. Det er krav om at regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring i perioden samt at det skal være tilgjengelig i lesbar form. Det kan ut i fra arten og omfanget av virksomheten bli betydelig antall regnskapspermer som må oppbevares i den lovbestemte perioden. Ved nettbasert regnskap blir det foretatt elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale og alle dokumenter på papir (inngående faktura, kvitteringer, kontoutskrifter mv) kan makuleres etter at dokumentasjon er lastet opp på systemet og årsoppgjøret er levert inn.

Systemet for det nettbaserte regnskapet oppfyller kravene for oppbevaring og det opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det kan foretas utskrift av regnskapsrapporter, bilag mv. ved senere anledning hvis det skulle være behov for det. Hvis kundeforholdet til Regnskapshjelp tar slutt før det har gått 5 år er det mulig å få ut alle dataene på en CD hvis det skulle bli bruk for å f.eks. sende noe til Skatteetaten ved bokettersyn el. l.

Kontakt oss om du lurer på om dette er noe for deg. Vi tilbyr også tradisjonelle regnskapstjenester for de som ikke ønsker å ha regnskapet sitt på nett.

Gode grunner til å ha regnskapet på nett