Skattefradrag for enkeltpersonforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du krav på skattefradrag på alle utgifter forbundet med driften. Vi gir deg en oversikt over fradragene.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du krav på skattefradrag på alle utgifter forbundet med driften. Vi gir deg en oversikt over fradragene.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du som regel ikke regnskapsplikt eller revisorplikt. Med mindre du har ansatte i bedriften (du regnes ikke som ansatt selv) betaler du ikke lønn eller arbeidsgiveravgift. Du kan dermed ende opp med et betydelig overskudd.

Har du ikke startet enkeltpersonforetaket ditt enda? Les mer om hvordan du kan starte eget firma på enkeltpersonforetak.no

Du må skatte på hele overskuddet, enten du tar det ut til personlig bruk eller investerer det i bedriften. Derfor kan det være greit å vite hvilke skattefradrag du har krav på.

Minstefradrag eller fradrag på faktiske kostnader?

Arbeidstakere har krav på et minstefradrag, som er et standardfradrag på lønn og inntekt. Det skal dekke alle kostnader i forbindelse med arbeidet.

Som næringsdrivende har du ikke krav på minstefradrag, men du kan få skattefradrag på de faktiske utgiftene du har i driften. Du må dokumentere utgiftene for å få fradrag.

Hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder må du føre alle transaksjonene i et regnskap etter bokføringsloven. Du kan bruke en regnskapsmal, for eksempel i Excel, så lenge du har under 600 bilag i året, men for de fleste er den beste løsningen å skaffe seg et godt regnskapsprogram.

Med Conta kan du føre selv eller invitere en regnskapsfører. Programmet koster 99 kroner i måneden, og du får tilgang til automatiske funksjoner som kan spare deg tid og alle de lovpålagte rapportene du trenger, inkludert ferdig utfylt MVA-melding. 

Alt lagres trygt i ti år, slik at du følger lovkravene og enkelt kan dokumentere kostnadene dine for å få skattefradragene du har krav på. 

Prøv Conta gratis i 30 dager

Krav til kjøpsdokumentasjon

Ta vare på inngående faktura og kvitteringer, og pass på at disse inneholder fullstendig informasjon. Det må stå kjøper, selger, fakturanummer, totalsum, forfallsdato, tjenesten eller varens art og omfang, tidspunkt og sted for levering, ordet MVA etter organisasjonsnummeret (hvis selger er MVA-registrert) og ordet Foretaksregisteret (hvis selger eller kjøper er registrert).

Denne informasjonen må være med selv om du kjøper varer eller tjenester fra en privatperson, ellers vil ikke beløpet være fradragsberettiget. Det kan være lurt å signere bilaget sammen med selger for å unngå problemer senere.

Alle kjøpene du gjør må selvfølgelig være relatert til næringsvirksomheten, og ikke til privat bruk. Det er en god ide å ha gode rutiner for oppbevaring og dokumentasjon av bilag siden de danner grunnlaget for skattefradragene dine.

Du kan lese mer om gode regnskapsrutiner her.

Kontantkjøp

Du kan ikke få fradrag på kontantkjøp over 10 000 kroner. Flere betalinger for samme leveranse, tjeneste, kontrakt, inkludert løpende tjenester som telefon, husleie med mer vurderes som én betaling.

Muligheter for fradrag

Hjemmekontor

Selvstendig næringsdrivende får et standardfradrag på 1800 kroner per år hvis de har hjemmekontor. Det skal dekke kostnader som strøm, internett, kommunale avgifter og lignende.

Du kan velge å heller kreve fradrag for faktiske kostnader for hjemmekontoret. Du får kun fradrag for den delen av boligen du bruker som kontor. Det vil si at hvis kostnaden også gjelder den private delen av boligen, slik som strøm, må du regne ut hvor mange prosent hjemmekontoret utgjør av boligen for å se hvor mye fradrag du får av den totale kostnaden.

Les mer om skattefradrag for hjemmekontor.

Bilgodtgjørelse

Du kan få skattefradrag for yrkeskjøring med privatbil. Fradraget er på 3.50 kroner per kilometer. Du må dokumentere kjøringen i en kjørebok som viser dato, hvor du kjørte fra og til, hvorfor du kjørte og hvor mange kilometer du kjørte.

Du kan som regel ikke få kilometergodtgjørelse for mer enn 6000 kilometer for biler som ikke er yrkesbiler. Regnes de som yrkesbiler skal de med i regnskapet.

Pensjon

Enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke omfattet av en lovbestemt tjenestepensjon, men du kan signere en frivillig pensjonsordning.

Den må være innskuddsbasert, og du kan betale inntil 7 prosent av næringsinntekten din mellom 1 G og 12 G. Du får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordninger.

Hvis ektefellen din også arbeider i enkeltpersonforetaket kan dere begge betale inn inntil 7 prosent.

Aviser

Fra 1. januar 2019 kan du få skattefradrag på alle avisabonnementene til bedriften, så lenge du kan dokumentere at du trenger avisene for å holde deg oppdatert innen yrket ditt.

Tidsskrifter, faglitteratur og lignende

Du kan få fradrag på relevante tidsskrifter og faglitteratur, men de må være nødvendige for at du skal holde deg oppdatert innen yrket ditt. Det kan være tidsskrifter som for eksempel Kapital, Dine Penger, eller Økonomisk Rapport, eller bransjerelaterte tidsskrifter som Bladet Norsk Transport eller Byggeindustrien.

Du kan ikke få fradrag på kostnader til litteratur for grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering. Det gjelder uansett om utdanningen er innen det nåværende yrket ditt eller et annet yrke.

Diett og reise

I motsetning til arbeidstakere, kan du ikke benytte deg av statens satser for diett og losji når du reiser, men må dokumentere faktiske kostnader for å få fradrag. Du må dokumentere hvem kostnadene omfatter og hva formålet med reisen har vært (evt. hvilke aktiviteter du har vært med på).

Diettgodtgjørelsen gjelder enkel bespisning på yrkesreiser når du betaler mer enn du ellers ville betalt om du ikke var på reise. Ved lange fravær fra hjemmet (12 timer eller mer) på grunn av arbeid kan du få fradrag for kostnader til ett måltid om dagen. Det kan være lurt å dokumentere tidsrommet for fraværet på bilaget til maten.

Billetter, bompenger, parkering, fergekostnader

Du kan få fradrag for kostnader til parkering, bompenger og fergebilletter i forbindelse med yrkeskjøring. Ved parkometer og bompenger kan det være vanskelig å fremskaffe kvittering, men du kan få fradrag så lenge dette er basert på noteringer over faktiske utlegg.

Hvis utgiftene også foregår i forbindelse med private reiser, får du kun fradrag for det som brukes i forbindelse med yrket ditt.

Hvis du foretar private reiser til og fra jobb hver dag, kan du ikke få fradrag på piggdekkgebyr. Bot for ikke å ha betalt piggdekkgebyr dekkes ikke siden det regnes for å ha overveiende straffelignende karakter.

Representasjon

Representasjon omfatter aktiviteter med personer utenfor næringsvirksomheten, slik som kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

Du kan få fradrag for beskjeden bevertning hvis:

  • bevertningen foregår i arbeidstiden eller i forbindelse med forhandlinger, demonstrasjon av varer og lignende
  • bevertningen foregår på arbeidsstedet ditt eller en annen rimelig serveringsmulighet i nærheten
  • du ikke serverer brennevin
  • de samlede kostnadene ikke overstiger 474 kroner per person

Du må også legge ved dokumentasjon med bilag hvor du spesifiserer hvem som var med og formålet med aktivitetene.

Gaver og oppmerksomheter

Gaver er i hovedsak ikke fradragsberettigede, men du kan få fradrag for enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser der beløpet ikke er mer enn 260 kroner. Du får fradrag til kranser ved dødsfall uansett beløp.

Syke- og ulykkesforsikring

Du kan som næringsdrivende tegne egne ordninger for syke- og ulykkesforsikring, samt frivillig trygd for tilleggssykepenger. Da kan du få fradrag på hele den frivillige trygden, og fradrag på opp til 700 kroner på forsikring. Det skal ikke føres i regnskapet, men trekkes i fra den personlige skattemeldingen din.

Klær

Du får som regel ikke skattefradrag for kostnader til klær, sko og lignende, selv om antrekket brukes i driften. Unntaket er dersom klærne skaper skattepliktig inntekt, for eksempel om du er klesblogger, og omtaler klær for å tjene reklameinntekter.

Et annet unntak hvor man kan få fradrag på klær er dersom du kjøper en uniform som hovedsakelig benyttes i næringsvirksomheten og er lite egnet til privat bruk. Eksempler er uniform, verne- og vareklær m.m. Da kan du også få fradrag for kostnader forbundet med rens eller vask.

Du kan få skattefradrag på klær som blir ødelagt i forbindelse med driften så lenge disse ikke er dekket av et forsikringsselskap, men du får ikke høyere fradrag enn gjenstandens verdi.

Fremføring av underskudd

Hvis du har underskudd i fra foregående år, kan du trekke dette fra overskudd i senere inntektsår. Det vil si at et underskudd på 10 000 kroner fra 2016 kan trekkes fra et overskudd på 100 000 kroner i 2017.

Da vil du kun skatte av 90 000 kroner (overskudd minus underskudd).

Briller

Du får ikke skattefradrag for vanlige briller som du kjøper. Du kan derimot få fradrag for spesialtilpassede briller til bruk ved PC, dataskjerm eller lignende.

Det gjelder kostnader til briller med spesialslipte glass og rimelig innfatning. Du må ha dokumentasjon fra lege, optiker eller lignende på at du har behov for dette.

Du kan få skattefradrag på briller som blir ødelagt i forbindelse med driften, men du får ikke høyere fradrag enn gjenstandens verdi.

Førerkort

Du kan ikke få skattefradrag for kostnader til førerkort siden dette betraktes som grunnutdannelse. Det gjelder både anskaffelse av førerkort og utvidelse av eksisterende førerkort for både bil, lastebil og buss.

Du kan imidlertid få fradrag for kostnader der du må fornye førerkortet for å kunne fortsette i yrket.

Mesterbrev

Du kan ikke få fradrag for tildeling av mesterbrev siden dette regnes som videreutdanning, men du kan få skattefradrag for den årlige avgiften på mesterbrevet.

Bøter, gebyrer

Det er skattemessig fradrag for bøter, gebyrer og lignende som ikke har overveiende straffelignende karakter. Eksempler på dette er forsinkelsesgebyr, dagbøter, og tilleggsavgift på grunn av manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplassen.

Behandling av skade

Du kan få skattefradrag på kostnadene til behandling av skade som du har pådratt deg i driften av virksomheten. Dette gjelder ikke dersom et forsikringsselskap dekker kostnadene.

Telefon, bredbånd, o.l.

Du kan få skattefradrag på kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester), som fasttelefon, mobiltelefon, bredbånd og internett-tilkobling.

Du får fradrag på hele beløpet dersom EK-tjenesten kun kan brukes i jobbsammenheng, for eksempel hvis du har eget kontor med fasttelefon og bredbånd.

Har du hjemmekontor, eller dersom du også bruker EK-tjenest privat, slik som mobiltelefonen din, må du skatte på det beløpet du har brukt i privat sammenheng, opp til 4392 kroner i året. Alle kostnader over dette beløpet er fradragsberettigede.

Kurs, utdanning og lignende

Du kan kun få skattefradrag for møter, seminar, kurs og messer når disse hjelper til med å vedlikeholde utdannelsen din, eller holde deg oppdatert med utviklingen innen yrket ditt.

Du kan da også få fradrag for kostnader forbundet med reise, bøker, eksamensavgift og lignende. Fradraget gjelder ikke for arrangement av indirekte interesse for yrket, for eksempel, samfunnspolitikk eller foreningssaker.

Du kan ikke få fradrag for kostnader knyttet til utdanning, enten innen yrket ditt eller et nytt yrke, uansett om det er grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning eller spesialisering.

Ektefeller

Du kan fordele beregnet personinntekt og næringsinntekt på ektefeller (men ikke samboere). Det vil si at du du betaler mindre skatt, ettersom satsene er høyere for høyere beløp. Fordelingen av inntekt må beregnes ut fra innsats, og må dokumenteres med beskrivelse av arbeidet utført av hver ektefelle, antatte timer og så videre.

Velferdstiltak

Som selvstendig næringsdrivende i et enkeltpersonforetak kan du ikke få fradrag på velferdstiltak som trening, julebord, bedriftsidrett, firmaturer, helsetjeneste og så videre siden du ikke har ansatte. Du kan få fradrag hvis du har en eller flere ansatte, men merk at ektefeller ikke kan ansettes i enkeltpersonforetaket ditt.

Sist oppdatert 25. september 2019.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2023