Skattefradrag for hjemmekontor

Som næringsdrivende kan du få skattefradrag for mange av kostnadene knyttet til driften, inkludert kostnadene for hjemmekontor. Vi forklarer hvilke regler som gjelder.

Som næringsdrivende kan du få skattefradrag for mange av kostnadene knyttet til driften, inkludert kostnadene for hjemmekontor. Vi forklarer hvilke regler som gjelder.


Driver du en liten bedrift kan hjemmekontor være en fornuftig løsning. Dette gjelder spesielt i oppstartsperioden, hvor du må investere i materiale, markedsføring, m.m. Oppgir du bostedsadressen din som post- og forretningsadresse når du registrerer bedriften, får du skattefradrag på leie og andre kostnader som om du leier vanlige kontorlokaler.

Krav til hjemmekontor

For å regnes som et hjemmekontor kan lokalene kun brukes i jobbsammenheng. Rommet eller rommene kan ikke brukes som for eksempel gjesterom eller stue utenom arbeidstidene.

Det er også andre krav til skattefradrag på hjemmekontor. Hvordan lokalet brukes må vurderes som et helhetsbilde, men for å få det godkjent som hjemmekontor kan noen av kriteriene være f.eks.:

 • skriftlige leieavtaler
 • sammenheng mellom arbeidet i lokalene og leiekostnadene
 • egen inngang til lokalene
 • tilretteleggelse for virksomheten slik at lokalet ikke enkelt kan brukes til noe annet
 • skilt med bedriftens navn
 • driftsmidler på kontoret som er eid av bedriften, eller at bedriften bruker lokalet som lager
 • eget sanitæranlegg
 • andre ansatte som bruker lokalene
 • brukt til utlevering av varer, eller møter med kunder og leverandører
 • bruk i vanlig arbeidstid, og ikke bare overtidsarbeid
 • inget annet kontorlokale i nærområdet

Skattefradrag for leie

Driver du et aksjeselskap (AS), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) eller lignende setter du opp et formelt leieforhold mellom deg og foretaket. Da betaler foretaket deg leie for lokalene som du ikke trenger å skatte av. Dette gjelder ikke for enkeltpersonforetak, hvor du ikke kan betale leie til deg selv siden du og foretaket er samme skattesubjekt.

AS, NUF og lignende kan også leie hjemmekontor av ansatte, aksjonærer og lignende, men leiebeløpet må være basert på markedsleie. Markedsleie er beregnet ut ifra tilsvarende lokaler på samme sted til samme bruk.

Bedriften vil få skattefradrag på leie av kontorlokalene, men siden lokalet leies av ansatt, aksjonær eller lignende kan det regnes det som en transaksjon med nærstående. Du kan lese mer om transaksjoner med nærstående her.

Skattefradraget er basert på et ekte leieforhold, hvor bedriften faktisk bruker lokalene.

Skattefradrag for drift

Selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor får et standardfradrag på 1 800 kroner per år (i 2018) som skal dekke kostnadene knyttet til hjemmekontoret.

Fradraget er det samme enten lokalet har blitt brukt av bedriften hele eller deler av året.

For å få dette standardfradraget må minst 50 prosent av boligen brukes av eieren, altså deg selv. Da kalles den for en fritaksbehandlet bolig. Standardfradraget gjelder også hvis du leier ut deler av boligen til andre, så lenge inntektene fra dette leieforholdet ikke er mer enn 20 000 kroner i året.

Du kan også kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til driften, så lenge du viser at kostnadene kun er relatert til hjemmekontoret. Eksempler på kostnader er forsikring, offentlige avgifter, renhold, strøm, internett, ytre vedlikehold m.m. Du kan ikke få fradrag for rengjøring når eier eller ektefelle utfører rengjøringen.

Der kostnaden er delt mellom privat bolig og hjemmekontor, for eksempel strøm til boligen, må du regne ut hvilken prosentandel hjemmekontoret utgjør av boligen, basert på leieverdi. Hvis leieverdien for boligdelen og hjemmekontoret er den samme, kan man fordele fradraget ut ifra areal.

Hvis boligen har tre eller flere beboere kan du ikke få standardfradraget, men kun fradrag for faktiske kostnader du pådrar deg i driften. Disse må dokumenteres. Da kalles den for en regnskapsbehandlet bolig.

Eksempel på fradrag for faktiske kostnader

Hvis hjemmekontoret utgjør 20 prosent av boligarealet, og du pådrar deg 20 000 kroner i utgifter til rengjøring, strøm, og internett for boligen får du et skattefradrag på 4000 kroner (20 prosent av 20 000 kroner).

Hjemmekontor i leid bolig

Har du hjemmekontor i en bolig du leier, kan du få fradrag for husleien. Da må du fordele leiekostnaden mellom boligdelen og hjemmekontoret.

Hvis du for eksempel leier en bolig for 100 000 kroner i året, og du bruker 20 prosent av boligen som hjemmekontor, kan du få fradrag opp til 20 000 kroner (20 prosent av 100 000 kroner).

Ved salg av boligen

Hvis du selger boligen må du skatte på gevinsten på den delen du har brukt som hjemmekontor. Prosenten du må skatte på regnes ut ifra leieverdi ikke areal.

Skatteplikten gjelder selv om du har brukt boligen i minst ett av de siste to årene før salget, da du ellers kunne ha solgt den skattefritt. Det er fordi bruk av hjemmekontor ikke regnes som bruk av boligen.

Selger du med tap vil andelen du har benyttet som hjemmekontor være fradragsberettiget.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024