Bytte til årsterminoppgave for moms

Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret må du normalt sende inn seks MVA-meldinger i året. Hvis du har forventet omsetning på under en million kroner kan du endre dette til å bare levere én gang i året.

Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret må du normalt sende inn seks MVA-meldinger i året. Hvis du har forventet omsetning på under en million kroner kan du endre dette til å bare levere én gang i året.

For å kunne søke om å årlig levering av MVA-melding må du:

  • ha hatt mindre enn en million kroner i omsetning de siste tolv månedene
  • ha vært registrert i MVA registeret i minst ett år
  • ha levert MVA-melding korrekt utfylt og innen fristen i minst ett år

Firmaer som driver jordbruk, skogbruk og fiske har alltid årlig innlevering av MVA-melding.

Fristen for å søke om såkalt “årlig termin” er senest 1. februar i inntektsåret. Når søknaden blir innvilget skal du først levere MVA-meldingen den 10. mars året etter inntektsåret. Søker du før 1. februar 2019 kan du altså levere MVA-melding for 2019 innen 10. mars 2020.

Sett av penger!

Med årlig innlevering er det kanskje spesielt viktig å sette av momsen du fakturerer på en egen konto, og la den stå urørt til du skal betale.

Du må sende inn MVA-melding innen fristen selv om omsetning for året er null.

 

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2022 – et selskap i Conta AS