Bruk av kontanter kan føre til høyere skatt

Fradragsretten i virksomhet er begrenset til 9999 kroner når kostnader betales i kontanter. For å få fradrag for kostnader på 10 000 kroner eller mer, må betaling foretas ved hjelp av betalingskort eller via bankoverføring.

Fradragsretten i virksomhet er begrenset til 9999 kroner når kostnader betales i kontanter. For å få fradrag for kostnader på 10 000 kroner eller mer, må betaling foretas ved hjelp av betalingskort eller via bankoverføring.

Denne regelen gir Skatteetaten rett til å stryke kostnader i regnskapet når krav over 10 000 kroner gjøres opp i sedler eller mynter. Hensikten med regelen er å begrense mulighetene til å unndra skatt og avgifter i forbindelse med bruk av kontanter.

Retten til moms- og skattefradrag i bedriften faller altså bort på alle kontantkjøp som overstiger 10 000 kroner. Denne begrensningen i fradragsretten ble innført allerede i 2011, men mange er fortsatt ikke oppmerksomme på at endringen har trådt i kraft, og at bruk av betalingskort eller bankoverføring derfor er en forutsetning for full fradragsrett.

Flere transaksjoner kan bli lagt sammen

Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder ikke bare ved enkelttransaksjoner, men også for løpende kjøp av varer eller tjenester fra én og samme leverandør når samlet kjøpesum overstiger beløpsgrensen på 10 000 kroner i løpet av ett år.

Skatteetaten forbeholder seg retten til å stryke slike kostnader fra regnskapet i forbindelse med eventuelt bokettersyn i bedriften din. Resultatet kan bli vesentlig mer skatt å betale.

Unntak for bensin

Om du fyller bensin eller diesel på firmabilen på samme bensinstasjon året gjennom, og betaler hele eller deler av summen med kontanter, vil du likevel ha rett til fradrag. Det gjelder selv om årlig samlet beløp overstiger 10 000 kroner.

Viktig ikke å utbetale lønn i kontanter

All lønn som skal kostnadsføres, må utbetales via bankoverføring. Hvis en betaling utføres delvis via bank og kontant, vil du kun ha krav på fradrag for den bankoverførte summen, uavhengig av beløpets totale størrelse.

Oppgjør i avdrag

Ved betaling i avdrag er det totalsummen av alle avdragene som er utslagsgivende for om det kan kreves MVA- og skattefradrag.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024