Nå får du bot ved for sen levering

07.02.2017

Fra 1. januar 2017 ble det innført bøter for å ikke levere offentlige oppgaver i tide. De nye gebyrene blir kalt tvangsmulkt og er dagbøter som regnes ut basert på satsen for rettsgebyr. Bøtene tar ikke hensyn til om selskapet tjener penger eller arten og omfanget av virksomheten.

Hensikten med innføring av disse bøtene er å sikre at virksomheter leverer de pliktige opplysningene de skal, både i forhold til skatt og avgifter og i forhold til tredjepartsopplysninger. Tidligere har slike forseelser vært straffet basert på hvor mye en virksomhet skal betale i skatt eller avgift, men nå løper altså bøtene uavhengig av dette.

Ofte er det virksomheter som ikke går så bra økonomisk som også har utfordringer med å levere offentlige oppgaver i tide. Tidligere har den økonomiske konsekvensen av dette stort sett bare vært ved manglende innlevering av årsregnskap, men nå er det altså innført dagbøter på alle oppgaver for skatt, avgift og tredjepartsopplysninger. Dette kan komme til å få store økonomiske konsekvenser for de som ikke leverer oppgaver, og kanskje vil en også på litt sikt se at selskaper blir slått konkurs enda tidligere.

Det er sendt ut informasjon i Altinn til alle næringsdrivende om tvangsmulktene, og om de generelle reglene rundt dette. Når et selskap ikke leverer en oppgave innen fristen vil en motta et brev med et varsel der det også står et vedtak om at bøter vil løpe fra en gitt dato, slik at en har mulighet til å få sendt inn oppgaven før den nye fristen.

Bøtene er regnet ut fra rettsgebyret, som i 2017 er 1049 kroner. For ligningspapirer og momsoppgaver vil det være halvt rettsgebyr per i dag, altså litt over 500 kroner per dag. Det betyr at hvis en leverer momsoppgaven èn måned etter fristen som er satt i brevet varsel om vedtak, vil det utgjøre over 15 000 kroner.

For tredjepartsopplysninger som aksjonærregisteroppgaven og informasjon fra boligsameier og lignende er bøtene på ett rettsgebyr per dag. Også her kan konsekvensene bli store for de som har glemt å levere eller av andre grunner ikke får levert oppgavene i tide.

Tvangsmulkten kan også bli gjort gjeldende hvis det er åpenbare feil i opplysningene som blir gitt. Men Skatteetaten har også sagt at om du er usikker på tallene bør du heller levere de nødvendige oppgavene og kontakte dem hvis det blir behov for å endre noe.

Bruk kontaktskjemaet hvis har problemer med å få levert oppgaver i tide, så kan våre regnskapsførere hjelpe deg slik at du unngår slike bøter.